گروه صنعتی سینور تولید کننده انواع لوازم خانگی

      
ارتباط با مشتریان
در صورت عدم رضایت از خدمات پس از فروش با ارائه نظرات با بازرسهی این واحد از طریق شماره تلفن گویا 31460  041
تماس حاصل فرمائید.
علاوه بر این ما در دپارتمان ارتباط با مشتریان آماده پذیرش هر گونه انتقاد – پیشنهاد یا شکایت شما از طریق شماره تلفن
گویا 31460 041 می باشیم و امکان پیگیری پاسخ خود را به شما می دهیم.
سواالت متداول پاسخ دهنده سوالات احتمالی شما مصرف کننده گرامی در هنگام بروز مشکل می باشد.

شما دیگر تنها نیستید، کارشناسان ما با شما هستند؛


همراهان گرامی خدمات طلایی پویا ، واحد ارتباط با مشتریان همه روزه پا سخگوی تمامی نیازها و پرسش های شما در ارتباط
با محصولات و خدمات پشتیبانی آن می باشد. شما می توانید همه آنجه را که نیاز به بررسی دارد و یا رضایتی از نتیجه ی آن
حاصل نگردیده است را با این واحد در میان بگذارید و تا دستیابی به نتیجه دلخواه و کامل حضور ما را در کنار خود احساس
نمائید .
در صورت عدم رضایت از عملکرد همکاران ما در واحد خدمات پس از فروش با ذکر شماره سریال دستگاه خود ، از طریق ارتباط
با مشتریان مسئله را پیگیری تا در اولین فرصت مورد رسیدگی واقع گردد.

پیشنهادات و انتقادات شما راهگشای ما می باشد ؛ بی واسطه با خدمات طالیی پویا باشید.