تماس با ما

.
.

سینور پویا
کیلومتر 20 جاده تبریز - صوفیان / شهرک سرمایه گذاری خارجی
انتهای خیابان اصلی - کارخانه سینور پویا
تبریز 41
ایران
04131461
info@sinour.ir
نقشه گوگل