گروه صنعتی سینور تولید کننده انواع لوازم خانگی

      

پیشنهادات کاری ما

برای درست الکترونیکی کردن تجارت ها، شما هم به ما بپیوندید!

به ما بپیوندید، ما یک فرصت خارق العاده برای یادگیری و پیشرفت ارائه می کنیم.

  • استخدام

    کیلومتر 20 جاده تبریز-صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، انتهای خیابان اصلی, تبریز . , ایران
    2019/10/05 07:49:13
  • سرویس کار

    کیلومتر 20 جاده تبریز-صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، انتهای خیابان اصلی, تبریز . , ایران
    2019/10/06 11:30:32